INDISK-SVENSKA FÖRENINGEN

INDO-SWEDISH ASSOCIATION

indoswedishassociation.com

Sveriges största, bäst-kända & mest aktiva indiska organisation! Stockholms enda erkända & statsfinansierade indiska förening sedan 2007 & det talar volymer!

Sveriges mest lönsamma förening för människor att bli medlemmar i? Testa oss!

Sweden's biggest, best-known & most active Indian organization! Stockholm's only recognized & state-funded Indian Association since 2007 & it speaks volumes!

 

 

 

 

 

 

Nu kommer!/Upcoming Event

DIWALI

Östermalms föreningsråd, Valhallav. 148, T-Karlaplan

2015-11-14 (Lördag/Saturday)

Kl 13.00 -16.00

 

PROGRAM: Diwaliljus, glittrande tempeldans odissi, hypotiserande raga musik konsert, jugalbandhi, stor rea på moderna indiska kläder & smycken, kaffeprovning för finsmakare, utsökta äkta indiska snacks till Sveriges garanterat lägsta priser mm.

PROGRAM: Diwali lights, scintillating temple dance Odissi, Raga music concert, jugal bandhi, grand sale of modern Indian clothes & ornamants, exquisite Indian snacks at Sweden's guaranteed lowest prices etc.

 

ENTRÉ: Gratis för medlemmar & Kr 50 för icke-medlemmar. Medlemskortet måste visas upp av medlemmarna. Om du har blivit medlem via pg nyligen, måste ett giltigt kvitto tas med. NB! Du får bli medlem vid entrén & därmed skippa entréavgiften & åtnjuta våra exceptionellt attraktiva medlemsförmåner 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet samt på plats erhålla ett fantastiskt medlemspremium. Det lönar sig! V g & fråga oss vid entrén, tack! Vi bjuder alla på kaffe, te, läsk, juice mm.

ENTRY: Free for members, Kr 50 for non-members. Our membersip-card must be shown at the gate by the members. You may become members at the gate & thereby skip the entry fee for 365 days from the date of payment & enjoy our attractive membership premium & other benefits. It is very profitable for you. Please ask us at the gate, thanks! We treat all to free coffee, tea, soft drinks etc.

MEDLEMSAVGIFT & FÖRMÅNER: Kr 250 för familj, Kr 200 för enskild & är giltig 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet. Det berättigar till enorma förmåner inklusive gratis entré & förfriskning till samtliga aktiviteter, gratis juridisk rådgivning per telefon, SEK 100 kr rabatt per biljett för alla reguljära utrikesflygresor, ett underbart medlemspremium i handen mm, om du betalar vid entrén. Om du betalar medlemsavgiften via vårt pg 4156023-6, måste du skriva ditt namn, bostadsadress, emejladress & mobilnummer & ta med dig ett giltigt kvitto för att åtnjuta gratis entré & andra förmåner.  

MEMBERSHIP-FEE & BENEFITS: Kr 250 for family, Kr 200 for single & is valid 365 days from the date of payment & entitles to enormous benefits including free entry to all activities, free refreshments, free judcial telephone-consultation, a rebate of SEK 100 kr per ticket for all regular foreign air travels etc. Also a wonderful membership-premium in your hand, if you pay at the gate! If you pay via our pg 4156023-6, you must write your name, address, emailaddress & cellnumber & take with you a valid receipt & show it at the gate for free entry & other benefits.

OBS! DANS- & MUSIKGRUPPER, ANDRA ARTISTER, KOCKAR, AFFÄRSMÄN/SÄLJARE MFL!

Vi har massor av nya projekt på gång & vi letar ständigt efter nya förstklassiga dans- & musikgrupper, andra artister, trollkarlar, kockar, affärsmän som säljer kläder, smycken, mat, dagligvaror, ayurveda- & yogaprodukter mm. Intresserad? Kontakta oss omgående!

NB! MANAGERS, ORGANIZERS, DANCE & MUSIC GROUPS, OTHER ARTISTS, COOKS, BUSINESSMEN/SELLERS & OTHERS! We have lots of new projects in the offing & vi are looking for new competent managers, organizers, class 1 dance & music groups, other artists, magicians, cooks, businessmen selling clothes, ornaments, food, grocery, Ayurveda & yoga products etc. Interested? Contact us immediately!

KONTAKT/CONTACT:

Srikumar Hariharan

Ordförande/President 

070-77 66 114, 08-7608320

Email:

indisksvenskaforeningen@gmail.com

indoswedishassociation@gmail.com 

srikumar.hariharan@gmail.com

Website/Hemsida: indoswedishassociation.com

Vår kulturstödsgivare: Stockholms Stad