INDISK-SVENSKA FÖRENINGEN

INDO-SWEDISH ASSOCIATION

indoswedishassociation.com

Sveriges största, bäst-kända & mest aktiva indiska organisation! Stockholms enda erkända & statsfinansierade indiska förening sedan 2007 & det säger allt!

Sveriges mest lönsamma förening för människor att bli medlemmar i? Testa oss!

Sweden's biggest, best-known & most active Indian organization! Stockholm's only recognized & state-funded Indian Association since 2007 & that says it all!DIWALI - STOR KULTURFEST & MARKNAD/GRAND CULTURE FEST & DIWALI MARKET 


SVERIGES GARANTERAT BÄSTA DIWALIFIRANDE 2019!

SWEDEN'S GUARANTEED BEST DIWALI CELEBRATION 2019!


ALVIKS KULTURHUS, Brommasalen, Gustavslundsv. 168 A, 167 51 Bromma, T-bana Alvik.

2019-11-03 (SÖNDAG) KL 14:30-17:00

Missa inte detta gyllene tillfälle! Don't miss this golden opportunity!


PROGRAM: Diwaliljus, glittrande & storslagen tempeldans Odissi, Bollywood, hypnotiserande ragamusikkonsert, jugalbandhi, stor rea (passa på!) av allt du behöver köpa för att fira Diwali, otroligt vackra moderna indiska kläder, smycken, ayurveda produkter, vackra henna målning, hälsoprodukter, daglivaror, utförsäljning av äkta & indiska snacks till Sveriges garanterat lägsta priser mm. (Reservation för oförväntade marginella ändringar!) 

PROGRAM: Diwali lights, exhilerating & scintillating temple dance Odissi, Bollywood, mellifluous & mesmerizing Raga music concert, juagal bandhi, grand sale of everything you need to buy to celebrate Diwali, exotic & extrmely beautiful modern Indian clothes, jewellery,  beatuful henna painting, Ayurveda products, health products,  grocery, delicious Indian snacks at Sweden's lowest prices etc. (Reservation for unexpected marginal changes!)


ENTRÉ: Gratis för medlem med medlemskortet, kr 50 för icke-medlem inkl kaffe, te & läsk för alla. Du får bli medlem vid entrén & det ger enorma förmåner, premium mm. Därför rekommenderar vi starkt att du för ditt eget bästa blir medlem! Obs!

ENTRY: Free for members with a membership card, Kr 50 for non-members incl coffee/tea/ soft drinks for all. But you may become members at the gate, as it gives enormous benefits, premium, etc. Therefore we recommend strongly that you become a member for your own best! NB!


PS: FORWARD detta till alla dina intresserade släktingar, vänner & kolleger, tack! Be dem också att gå med Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Freinds in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm mm för att få information & därigenom nyttja detta & andra gyllene tillfällen!  Vi har massor av nya och spännande projekt på gång & många av dessa - INDISKA RIKSFÖRBUNDET, INDISKA INSTITUTET, INDIENS HUS & relaterade verksamheter kommer att säkert intressera dig i allra högsta grad. Missa inte detta gyllene tillfälle! Hjärtligt välkomna! DS.


PS: FORWARD this to all your interested kith, kin & colleagues, thanks! Ask them also to join Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm etc to get very important info of all kinds that will surely interest them in multiple ways & utilize this & other golden opportunities! We have many new & exciting projects in the pipeline & many of them - INDIAN FEDERATION, INDIA HOUSE, INDIAN INSTITUTE & related activities -  are surely going to highly interest you. Don't miss this golden opportunity! Heartiest welcome! DS.


OBS! Interesserad att komma & sälja moderna indiska kläder, smycken, make-up, hälso- & Ayurveda produkter, daglivaror, leverera alla typer av indiska snacks mm för användning den 2019-11-03 & senare? Kontakta oss omgående!


NB! Interested in coming & selling modern Indian clothes, jewellery, make-up, health & Ayurveda products, grocery & deliver all kinds of Indian snacks for use on 2019-11-03 & later? Contact us immediately!


ALLA RIKTIGT BEGÅVADE ARTISTER, VI HAR JOBB FÖR ER! Contakta oss omgående! 070-7766114


ALL REALLY TALENTED ARTISTS, WE HAVE JOBS FOR YOU! Contact us immediately! 070-7766114


MEDLEMSAVGIFTER: Kr 250 för familj & Kr 200 för enskild per år & måste betalas via vårt Plusgiro 4156023-6 eller vid entrén.

MEDLEMSFÖRMÅNER: 1. Medlemsavgifterna är giltiga 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet & berättigar till: 2. 100 kronors rabatt per urikesflyg biljett per person 3. Gratis juridisk rådgivning för 10 minuter per telefon av en välkänd svensk jurist. 4. Möjligheten att spela cricket, badminton & pingis minst 10 ggr under sommaren. 5. Fri entré inklusive förfriskning vid alla föreningssammankomster. 6. Möjligheten att delta & vinna fina priser vid våra tävlingar för barn, ungdom & vuxna. 7. Olika typer av viktig info, hjälp & skydd för alla behövande i Indien & Sverige. 8. Ingen annan förening ger dig så mycket hjälp & skydd i Sverige. Därför bli medlem för din egen skull!MEMBERSHIP-FEES: Kr 250 for family, Kr 200 for single, payable via vårt Plusgiro: 4156023-6 or at the gate.

MEMBERSHIP BENEFITS: 1. The membership fee is valid 365 days from the date of payment & gives: 2. 100 kronor's rebate per foreign travel air tickets per person. 3. Free judicial advice per telephone for 10 minutes by a well-known Swedish lawyer. 4. Possibility to play free cricket, badminton & ping-pong at least 10 times every summer. 5. Free entry incl light refreshments at all Association-functions 6. Possibility to participate & win attractive prizes in our competitions for children, youth & adults. 7. Different kinds of valubale info, help & protection for all those who need it in Sweden & India. 8. NB! No other association renders you so much valuable help in Sweden! So, become a member för your own best!


INFO: Fb-group Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm, Indians & Friends in Gothenburg, Indians & Friends in Malmö, Indians & Friends in Uppsala, Indians & Friends in Västerås etc.

Web:  indoswedishassociation.com 

Emails:  indisksvenskaforeningen@gmail.com, indoswedishassociation@gmail.com 

Mobile: 070-7766114Vår kulturstödsgivare: STOCKHOLMS STAD

Nu kommer!/Upcoming Event