INDISK-SVENSKA FÖRENINGEN

INDO-SWEDISH ASSOCIATION

indoswedishassociation.com

Sveriges största, bäst-kända & mest aktiva indiska organisation! Stockholms enda erkända & statsfinansierade indiska förening sedan 2007 & det saäger allt!

Sveriges mest lönsamma förening för människor att bli medlemmar i? Testa oss!

Sweden's biggest, best-known & most active Indian organization! Stockholm's only recognized & state-funded Indian Association since 2007 & that says it all!

 

 

 

 

 

DIWALI

 

SVERIGES GARANTERAT BÄSTA DIWALIFIRANDE 2018 /

SWEDEN'S GUARANTEED BEST DIWALI CELEBRATION 2018

ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD,

VALHALLAV. 148, T-KARLAPLAN

2018-11-10 (LÖRDAG) KL 15:00-17:00

Missa inte detta gyllene tillfälle! Don't miss this golden opportunity!

 

PROGRAM: Diwaliljus, glittrande & storslagen tempeldans Odissi, hypnotiserande ragamusikkonsert, jugalbandhi, stor rea (passa på!) av otroligt vackra moderna indiska kläder, smycken, Ayurveda produkter, hälsoprodukter, daglivaror, utförsäljning av äkta & indiska snacks till Sveriges garanterat lägsta priser mm / Diwali lights, exhilerating & scintillating temple dance Odissi, mellifluous & mesmerizing Raga music concert, juagal bandhi, grand sale of exotic & extrmely beautiful modern Indian clothes, jewellery, Ayurveda products, health products, grocery, delicious Indian snacks at Sweden's lowest prices etc.

 

ENTRÉ: Gratis för medlem med medlemskortet, kr 50 för icke-medlem inkl kaffe, te & läsk för alla. Du får bli medlem vid entrén & det ger enorma förmåner, premium mm. NB!

ENTRY: Free for members with a membership card, Kr 50 for non-members incl coffee/tea/ soft drinks for all. But you may become members at the gate, as it gives enormous benefits, premium, etc. NB!

 

PS: FORWARD detta till alla dina intresserade släktingar, vänner & kolleger, tack! Be dem också bli min vän på f & gå med Indians and Friends in Sweden för att få information & därigenom nyttja detta & andra gyllene tillfällen! Vi har massor av nya och spännande projekt på gång & många av dessa - INDISKA RIKSFÖRBUNDET, INDISKA INSTITUTET, INDIENS HUS & relaterade verksamheter kommer att säkert intressera dig i allra högsta grad. Missa inte detta gyllene tillfälle! Hjärtligt välkomna! DS.

PS: FORWARD this to all your interested kith, kin & colleagues, thanks! Ask them also to become my friend on f & also join Indians and Friends in Sweden, to get very important info of all kinds that will surely interest u in multiple ways & utilize this & other golden opportunities! V have many new & exciting projects in the pipeline & many of them - INDIAN FEDERATION, INDIA HOUSE, INDIAN INSTITUTE & related activities - are surely going to highly interest you. Don't miss this golden opportunity! Heartiest welcome! DS.

 

OBS! Interesserad att komma & sälja moderna indiska kläder, smycken, make-up, hälso- & Ayurveda produkter, daglivaror, leverera alla typer av indiska snacks mm för användning den 2018-11-10 & senare? Kontakta oss omgående!

NB! Interested in coming & selling modern Indian clothes, jewellery, make-up, health & Ayurveda products, grocery & deliver all kinds of Indian snacks for use on 2018-11-10 & later? Contact us immediately!

 

MEDLEMDSAVGIFT & FÖRMÅNER: Kr 250 för familj & Kr 200 för enskild per år & är giltigt 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet. Det berättigar till många förmåner som gratis entré till alla aktiviteter, gratis förfriskning, gratis juridisk rådgivning per telefon av en svensk jurist, en rabatt på Kr 100 per utrikesflygbiljett mm. Alla medlemmar får dessutom ett attraktivt medlemspremium direkt i handen, om man betalar vid entrén. Om du betalar via vårt postgiro 4156023-6, måste du skriva namn, adress, emailadress & mobilnummer samt visa upp ett giltigt kvitto vid entrén för att åtnjuta alla medlemsförmåner.

 

MEMBERSHIP-FEE & BENEFITS: Kr 250 for family, Kr 200 for single & is valid 365 days from the date of payment & entitles to enormous benefits including free entry to all activities, free refreshments, free judcial telephone-consultation, a rebate of SEK 100 kr per ticket for all regular foreign air travels etc. Also a wonderful membership-premium in your hand, if you pay at the gate! If you pay via our pg 4156023-6, you must write your name, address, emailaddress & cellnumber & take with you a valid receipt & show it at the gate for free entry & other benefits.

 

INFO: F-group Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm, Indians & Friends in Gothenburg, Indians & Friends in Malmö, Indians & Friends in Uppsala, Indians & Friends in Västerås etc.

Web: indoswedishassociation.com

Emails: indisksvenskaforeningen@gmail.com, indoswedishassociation@gmail.com

Mobile: 070-7766114

 

 

Vår bidragsgivare: STOCKHOLMS STAD

 

 

 

 

 

 

Nu kommer!/Upcoming Event