INDISK-SVENSKA FÖRENINGEN

INDO-SWEDISH ASSOCIATION

indoswedishassociation.com

Sveriges största, bäst-kända & mest aktiva indiska organisation! Stockholms enda erkända & statsfinansierade indiska förening sedan 2007 & det talar volymer!

Sveriges mest lönsamma förening för människor att bli medlemmar i? Testa oss!

Sweden's biggest, best-known & most active Indian organization! Stockholm's only recognized & state-funded Indian Association since 2007 & it speaks volumes!

 

 

 

 

GLITTRANDE INDISK KULTURAFTON / GLITTERING INDIAN CULTURE EVE

2016-11-19 LÖRDAG/SATURDAY kl 17-20

ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD, Valhallav. 148, 115 24 Stockholm, T-bana Karlaplan

 

PROGRAM:

Färgglada bollywooddanser, himmelsk raga musik konsert, jugalbandhi, stor rea av moderna indiska kläder, smycken, extremt populära ayurveda produkter, indiska snacks mm.10 st gratis stånd är lediga just nu för indiska & svenska affärsrörelser. Också ett unikt tillfälle för medlemmar & föreningsvänner för att fynda fantastiska Julklappar! Skynda!

 

Colourful Bollywood dances, mellifluous raga music concert, jugalbandhi, grand sale of modern Indian clothes, ornaments, extremely popular Ayurveda products, delicious Indian snacks etc. 10 fee-free stands are available right now for Indian & Swedish businesses. This is also a unique opportunity for all members & Association friends to find fantastic Xmas gifts. Hurry!

Nu kommer!/Upcoming Event

ENTRÉ: Gratis för medlemmar & Kr 50 för icke-medlemmar. Medlemskortet måste visas upp av medlemmarna. Om du har blivit medlem via pg nyligen, måste ett giltigt kvitto tas med. NB! Du får bli medlem vid entrén & därmed skippa entréavgiften & åtnjuta våra exceptionellt attraktiva medlemsförmåner 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet samt på plats erhålla ett fantastiskt medlemspremium. Det lönar sig! V g & fråga oss vid entrén, tack! Vi bjuder alla på kaffe, te, läsk, juice mm.

ENTRY: Free for members, Kr 50 for non-members. Our membersip-card must be shown at the gate by the members. You may become members at the gate & thereby skip the entry fee for 365 days from the date of payment & enjoy our attractive membership premium & other benefits. It is very profitable for you. Please ask us at the gate, thanks! We treat all to free coffee, tea, soft drinks etc.

 

OBS! ÖNSKAS GRATIS TILLSTÅND FRÅN FÖRENINGEN FÖR ATT KOSTNADSFRITT SÄLJA DINA SPECIFICERADE INDISKA / SVENSKA PRODUKTER PÅ VÅR KULTURAFTON & DÄRIGENOM GÖRA EN BRA VINST? Ansök omedelbart via vår emailadress! Specificera dina produkter & personuppgifter!

 

NB! WANT FREE PERMITS FROM THE ASSOCIATION TO SELL YOUR SPECIFIC INDIAN / SWEDISH PRODUCTS FREE OF COST AT OUR CULTURE EVE & THEREBY MAKE A GOOD PROFIT? Apply immediately via our email address! Specify your products, full name, address & mobile number!

 

MEDLEMSAVGIFT & FÖRMÅNER: Kr 250 för familj, Kr 200 för enskild & är giltig 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet. Det berättigar till enorma förmåner inklusive gratis entré & förfriskning till samtliga aktiviteter, gratis juridisk rådgivning per telefon, SEK 100 kr rabatt per biljett för alla reguljära utrikesflygresor, ett underbart medlemspremium i handen mm, om du betalar vid entrén. Om du betalar medlemsavgiften via vårt pg 4156023-6, måste du skriva ditt namn, bostadsadress, emejladress & mobilnummer & ta med dig ett giltigt kvitto för att åtnjuta gratis entré & andra förmåner.  

MEMBERSHIP-FEE & BENEFITS: Kr 250 for family, Kr 200 for single & is valid 365 days from the date of payment & entitles to enormous benefits including free entry to all activities, free refreshments, free judcial telephone-consultation, a rebate of SEK 100 kr per ticket for all regular foreign air travels etc. Also a wonderful membership-premium in your hand, if you pay at the gate! If you pay via our pg 4156023-6, you must write your name, address, emailaddress & cellnumber & take with you a valid receipt & show it at the gate for free entry & other benefits.

OBS! DANS- & MUSIKGRUPPER, ANDRA ARTISTER, KOCKAR, AFFÄRSMÄN/SÄLJARE MFL!

Vi har massor av nya projekt på gång & vi letar ständigt efter nya förstklassiga dans- & musikgrupper, andra artister, trollkarlar, kockar, affärsmän som säljer kläder, smycken, mat, dagligvaror, ayurveda- & yogaprodukter mm. Intresserad? Kontakta oss omgående!

 

NB! MANAGERS, ORGANIZERS, DANCE & MUSIC GROUPS, OTHER ARTISTS, COOKS, BUSINESSMEN/SELLERS & OTHERS! We have lots of new projects in the offing & vi are looking for new competent managers, organizers, class 1 dance & music groups, other artists, magicians, cooks, businessmen selling clothes, ornaments, food, grocery, Ayurveda & yoga products etc. Interested? Contact us immediately!

KONTAKT/CONTACT:

Srikumar Hariharan

Ordförande/President 

070-77 66 114

Email:

indisksvenskaforeningen@gmail.com

indoswedishassociation@gmail.com 

Check also our f-groups Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden etc!

Website/Hemsida: indoswedishassociation.com

Vår kulturstödsgivare: Stockholms Stad