Nu kommer!/Upcoming EventINDISK-SVENSKA FÖRENINGEN / INDO-SWEDISH ASSOCIATION

indoswedishassociation.com


Sveriges största, bäst-kända & mest aktiva indiska organisation! Stockholms enda erkända & statsfinansierade indiska förening sedan 2007 & det säger allt!

Sveriges mest lönsamma förening för människor att bli medlemmar i? Testa oss!

Sweden's biggest, best-known & most active Indian organization! Stockholm's only recognized & state-funded Indian Association since 2007 & that says it all!DIWALI 2019 - STOR KULTURFEST & MARKNAD!/

GRAND CULTURE FEST & MARKET! 


SVERIGES GARANTERAT BÄSTA DIWALIFIRANDE 2019!

SWEDEN'S GUARANTEED BEST DIWALI CELEBRATION 2019!


ALVIKS KULTURHUS, Brommasalen, Gustavslundsv. 168 A, 167 51 Bromma, T-Alvik.

2019-11-03 (SÖNDAG) KL 14:30-17:00

Missa inte detta gyllene tillfälle! Don't miss this golden opportunity!


PROGRAM: Diwaliljus, glittrande & storslagen tempeldans Odissi, Bollywood, folkdanser, hypnotiserande ragamusikkonsert, jugalbandhi, stor rea (passa på!) av allt du behöver köpa för att fira Diwali & Jul, otroligt vackra moderna indiska & andra kläder, smycken, parfym, helande & välgörande ayurveda produkter & hälsodrycker, vackra henna målning, daglivaror, hantverk, lädervaror, utförsäljning av äkta & indiska snacks till Sveriges garanterat lägsta priser mm. (Reservation för oförväntade marginella ändringar!) Köp dina Diwali & julklappar för Sveriges lägsta priser nu! 

PROGRAM: Diwali lights, exhilarating & scintillating temple dance Odissi, Bollywood, folkdances, mellifluous & mesmerizing Raga music concert, juagal bandhi, grand sale of everything you need to buy to celebrate Diwali & Xmas, exotic & extrmely beautiful modern Indian clothes, jewellery, perfumes, beatuful henna painting, healing Ayurveda products & healthdrinks, handicrafts, leather products, grocery, delicious Indian snacks at Sweden's lowest prices etc. (Reservation for unexpected marginal changes!) Buy your Diwali & Xmas gifts @ Sweden's lowest prices now!


ENTRÉ: Gratis för medlem med medlemskortet, kr 50 för icke-medlem inkl kaffe, te & läsk för alla. Du får bli medlem vid entrén & det ger enorma förmåner, medlemspremium på plats mm. Därför rekommenderar vi starkt att du för ditt eget bästa blir medlem! Du som blir medlem via vårt Plusgiro 4156023-6 måste ta med sig ett giltigt kvitto. Obs!

ENTRY: Free for members with a membership card, Kr 50 for non-members incl coffee/tea/ soft drinks for all. Those who pay via our Plusgiro 4156023-6 must take with them a valid receipt. You may become members at the gate, as it gives enormous benefits, membership premium, etc. Therefore we recommend strongly that you become a member for your own best! NB!


PS: FORWARD detta till alla dina intresserade släktingar, vänner & kolleger, tack! Be dem också att gå med Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Freinds in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm mm för att få information & därigenom nyttja detta & andra gyllene tillfällen!  Vi har massor av nya och spännande projekt på gång & många av dessa - INDISKA RIKSFÖRBUNDET, INDISKA INSTITUTET, INDIENS HUS & relaterade verksamheter kommer att säkert intressera dig i allra högsta grad. Missa inte detta gyllene tillfälle! Hjärtligt välkomna! DS.

PS: FORWARD this to all your interested kith, kin & colleagues, thanks! Ask them also to join Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm etc to get very important info of all kinds that will surely interest them in multiple ways & utilize this & other golden opportunities! We have many new & exciting projects in the pipeline & many of them - INDIAN FEDERATION, INDIA HOUSE, INDIAN INSTITUTE & related activities -  are surely going to highly interest you. Don't miss this golden opportunity! Heartiest welcome! DS.


OBS! Alla affärsfolk & säljare! Är ni interesserade att komma & sälja era produkter den 2019-11-03 & senare? Kontakta oss omgående, om du vill ha ett KOSTNADSFRITT BORD! Prata med vår ordförande Srikumar Hariharan 070-7766114 omgående för tillstånd!  ALLA  AFFÄRSFOLK & SÄLJARE MÅSTE VARA PÅ PLATS MED SINA PRODUKTER SENAST KL 13:45 DEN 2019-11-03! OBS! 

NB! All business people & vendors! Interested in coming & selling your products on 2019-11-03 & later? Contact us immediately, if you want a TABLE FREE OF COST!  Talk to our President Srikumar Hariharan 070-7766114 immediately för permission! ALL THE BUSINESS PEOPLE & VENDORS MUST BE ON THE SPOT WITH THEIR PRODUCTS LATEST AT HRS 1345 ON 2019-11-03. NB! 


ALLA RIKTIGT BEGÅVADE ARTISTER, VI HAR JOBB FÖR ER! Kontakta oss omgående! 070-7766114 

ALL REALLY TALENTED ARTISTS, WE HAVE JOBS FOR YOU! Contact us immediately! 070-7766114


MEDLEMSAVGIFTER: Kr 250 för familj & Kr 200 för enskild per år & måste betalas via vårt Plusgiro 4156023-6 eller vid entrén. De som betalar via vårt Plusgiro måste ta med sig ett giltigt kvitto. Obs!

MEDLEMSFÖRMÅNER: 1. Medlemsavgifterna är giltiga 365 dagar fr o m inbetalningsdatumet & berättigar till ett medlemspremium vid entrén. 2. 100 kronors rabatt per urikesflyg biljett per person 3. Gratis juridisk rådgivning för 10 minuter per telefon av en välkänd svensk jurist. 4. Möjligheten att spela cricket, badminton & pingis minst 10 ggr under sommaren. 5. Fri entré inklusive förfriskning vid alla föreningssammankomster. 6. Möjligheten att delta & vinna fina priser vid våra tävlingar för barn, ungdom & vuxna. 7. Olika typer av viktig info, hjälp & skydd för alla behövande i Indien & Sverige. 8. Ingen annan förening ger dig så mycket hjälp & skydd i Sverige. Därför bli medlem för din egen skull!

MEMBERSHIP-FEES: Kr 250 for family, Kr 200 for single, payable via vårt Plusgiro: 4156023-6 or at the gate. Those who pay via our Plusgiro must take with them a valid receipt. NB!  

MEMBERSHIP BENEFITS: 1. The membership fee is valid 365 days from the date of payment & gives: 2. 100 kronor's rebate per foreign travel air tickets per person. 3. Free judicial advice per telephone for 10 minutes by a well-known Swedish lawyer. 4. Possibility to play free cricket, badminton & ping-pong at least 10 times every summer. 5. Free entry incl light refreshments at all Association-functions 6. Possibility to participate & win attractive prizes in our competitions for children, youth & adults. 7. Different kinds of valuable info, help & protection for all those who need it in Sweden & India. 8. NB! No other association renders you so much valuable help in Sweden! So, become a member för your own best!


INFO: Web: indoswedishassociation.com, Fb-groups Indians & Friends in Sweden, Indian Parents & Friends in Sweden, Indian Students & Friends in Sweden, Indians & Friends in Stockholm, Indians & Friends in Gothenburg, Indians & Friends in Malmö, Indians & Friends in Uppsala & Indians & Friends in Västerås etc (18 fb-groups with about 36K members).

Emails:  indisksvenskaforeningen@gmail.com & indoswedishassociation@gmail.com 

Mobile: 070-7766114Vår kulturstödsgivare: STOCKHOLMS STAD